Průběh stěhování

Aby stěhování proběhlo hladce, předchází vlastnímu stěhování důkladná příprava. Můžete využít naší služby, kdy Vás zdarma navštíví náš technik, který provede prohlídku před stěhováním:

 • sepíše seznam stěhovaných věcí
 • zjistí rozsah stěhovacích služeb
 • určí velikost stěhovacího vozidla
 • určí počet pracovníků na nakládku - vykládku
 • projedná s vámi nutnost dalších služeb, jako balící servis, demontáž - montáž nábytku, odvoz na sběrný dvůr
 • nabídne potřebné množství obalových materiálů, krabic nebo šatních boxů
 • nabídne různé doporučení a rady aby stěhování proběhlo co nejefektivněji a zabralo co nejmíň času a aby se vyloučily možné prodlevy a komplikace během stěhování
 • vypracuje nezávaznou cenovou nabídku
 • s technikem si také projednáte termín, harmonogram a cenu stěhování

Můžete si objednat "stěhování na klíč", při kterém už nemusíte nic dělat, všechno vyřídí stěhovací firma (rozmontuje a zabalí všechny věci v původním bytě, přestěhuje je, rozbalí, smontuje a instaluje nábytek).

Služba zahrnuje:

 • dovoz obalového materiálu
 • vytvoření seznamu stěhovaných věcí
 • zabalení veškerých předmětů do krabic
 • zabalení křehkých předmětů a elektroniky do speciálních boxů
 • demontáže nábytku + zabalení do am. fólie
 • nakládku předmětů na vozidlo
 • zabalení nábytku na vozidle do dek a zajištění proti posunu během transportu
 • transport
 • vyložení předmětů z vozidla
 • vybalení nábytku + montáže
 • vybalení veškerých předmětů a umístění na původní místo
 • odvoz použitého obalového materiálu

nonstop


Stěhování o víkendu

Chcete-li se stěhovat o víkendu, počítejte s tím, že tyto termíny bývají často obsazené, objednávejte si proto stěhování o víkendu s dostatečným předstihem.

detektivní služby a ostraha | servis počítačů a sítí  | masážní a relaxační studio | biologické čistící prostředky | prodej a servis čerpadel | outsourcing IT |